Exelerating

Klijnsma stuurt Verzamelwet pensioenen 2017 naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft de Verzamelwet pensioenen 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd, zo blijkt uit een bericht op de website van de Pensioenfederatie. Deze Verzamelwet stelt wijzigingen voor van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet over de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving.  Volgens de Federatie heeft de Verzamelwet als doel een verbetering van deze pensioenwetgeving. De Federatie beschrijft een aantal punten waar de wetswijziging invloed op heeft: “De Verzamelwet 2017 betreft onder meer:

 1. Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds;
 2. Elektronische informatieverstrekking;
 3. Periodieke vaste stijging variabele pensioenuitkering;
 4. Uitbreiden spreidingstermijn bij de variabele uitkering van 5 naar 10 jaar;
 5. Voorwaardelijkheidsverklaring;
 6. Raad van toezicht ondernemingspensioenfondsen;
 7. Verduidelijken aantal meetmomenten beleidsdekkingsgraad;
 8. Overgangsrecht website verplichting;
 9. Bevoegdheid tot waardeoverdracht bij ‘herkansing’;
 10. Procedure wijziging beroepspensioenregeling;
 11. Beroepsrecht verantwoordingsorgaan beroepspensioenfondsen.”

De Verzamelwet pensioenen 2017 is hier te vinden.

Bron: https://www.pensioenfederatie.nl/artikelen/actueel/2017/openbaar/februari/verzamelwet-pensioenen-2017-naar-tweede-kamer

About author

Related Articles