Exelerating

Update: Overgang OPF RBS Nederland naar Centraal Beheer APF

Uit een bericht op de website van Pensioenfonds RBS Nederland blijkt dat de transitie naar Centraal Beheer APF naar verwachting op 1 maart 2017 wordt afgerond. Op 9 januari hebben de partijen een intentieverklaring ondertekend en de periode waarin bezwaar kan worden gemaakt is op 10 februari verlopen. De definitieve beslissing wordt naar verwachting op 27 februari genomen.

Na de transitie zullen de deelnemers nog steeds vertegenwoordigd worden door een deel van het huidige bestuur. Er wordt daartoe een “Accountability body” opgericht waar 9 van de 11 bestuurders per 1 maart 2017 in zullen plaatsnemen. Verkiezingen voor deze “Accountability body” die de RBS-ring van Centraal Beheer APF vertegenwoordigt, vinden uiterlijk plaats op 1 maart 2018. Tot slot blijft het opbouwpercentage van de pensioenen ongewijzigd over 2017, namelijk 1,875%.

RBS Nederland is een OPF met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 706M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 454 actieve bijdragers en 72 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €1922 per deelnemer en de totale beleggingskosten 37bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 3%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 126% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Oyens & Van Eeghen en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Bron: https://www.rbsnlpensionfund.com/rbs/assets/File/version%20for%20website%20RBS_PF%20update%20about%20the%20transition%20of%20your%20pension_February%202017%20EN.pdf

Centraal Beheer

About author

Related Articles