Exelerating

Nieuw bestuurslid Pensioenfonds Detailhandel: Lieske van den Bosch

Detailhandel publiceert op haar website:

“Pensioenfonds Detailhandel heeft met Lieske van den Bosch weer een vrouwelijke bestuurder in huis. Als bestuurslid zal ze onder meer toetreden tot de commissie pensioenen en finance & risk. De voormalige personeelsmanager bij Leen Bakker runt een onderneming in HR-oplossingen en is bestuurslid bij het gesloten pensioenfonds Wonen. Ze wil in haar rol als bestuurder bij Pensioenfonds Detailhandel werknemers en werkgevers laten inzien hoe belangrijk pensioen is.

Fondsprofiel Detailhandel:

Detailhandel is een BPFv met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 20,867 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 266,372 actieve bijdragers en 99,249 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 0.4%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Detailhandel

About author

Related Articles