Exelerating

Achmea Jaarresultaten 2018: Stijging operationeel resultaat naar €391 miljoen

Achmea publiceert op haar website:

“We realiseren over 2018 een stijging van ons operationeel resultaat naar €391 miljoen. Inclusief de verkoopopbrengsten van Independer stijgt het bruto resultaat naar €566 miljoen. Een aanhoudend hoge resultaatbijdrage vanuit Pensioen & Leven, sterke resultaten bij Schade & Inkomen, lagere zorgkosten op oude jaren en verdere kostendalingen dragen bij aan de stijging van het resultaat. De beperkt benodigde inzet van kapitaal voor de zorgpremies voor 2019 en een hogere bijdrage uit onze Internationale activiteiten en Oudedagsvoorzieningen ondersteunen de resultaatsstijging. Onze totale premieomzet is met 3% gegroeid. Onze solvabiliteit is goed en verder gestegen naar 203%, waarmee wij voor de klanten een solide partner zijn.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Achmea Achmea IM

About author

Related Articles