Exelerating

Syntrus Achmea ontvangt voor 2,5 miljard euro aan nieuwe mandaten

SAREF publiceert op haar website:

“Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft vorig jaar voor 2,5 miljard euro aan nieuwe mandaten ontvangen van institutionele beleggers: 1,4 miljard euro in hypotheken en 1,1 miljard euro in vastgoed. Daarmee stijgt het beheerd vermogen dit jaar naar verwachting tot ruim 23 miljard euro.

Het hypotheekbedrijf houdt de snelle groei van de afgelopen jaren vast: naast de 1,4 miljard euro aan nieuwe mandaten kan 1,1 miljard euro worden herbelegd uit aflossingen. De totale portefeuille ging vorig jaar door de grens van 10 miljard euro en stijgt dit verder naar ruim 12 miljard euro. Het hypotheekbedrijf opereert in de markt met de labels Syntrus Achmea, Attens en Tellius.

“De belangstelling van onze institutionele klanten voor hypotheken blijft onverminderd groot”, zegt directievoorzitter Arthur van der Wal van Syntrus Achmea. “Daarnaast zien we bij buitenlandse beleggers toenemende interesse in dit product. Gelet op de mogelijkheden die wij hen kunnen bieden, verwachten we dat onze hypotheekportefeuille ook langs die lijn verder gaat groeien.”

In het vastgoedbedrijf komt het merendeel van de nieuwe mandaten van de vijf grootste klanten, die bij Syntrus Achmea hun eigen portefeuille (‘separate account’) hebben. Dit geld wordt in 2019 vooral in nieuwe woningen en zorgvastgoed belegd. Daarnaast ontvingen drie vastgoedfondsen (woningen, winkels, zorgvastgoed) voor bijna 300 miljoen euro aan nieuwe mandaten, onder meer van moederbedrijf Achmea.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Fixed income - Mortgages Real estate Real estate - Non listed

About author

Related Articles