Exelerating

Voorzitter rvt Pensioenfonds PGB legde functie neer na verschil van inzicht met bestuur

PGB publiceert in jaarverslag:

“In 2018 is gebleken dat er tussen bestuur en raad van toezicht een verschil van inzicht was, dat kon worden teruggevoerd op een niet goed werkende governance. Voor bestuur, raad van toezicht en verantwoordingsorgaan is dit aanleiding geweest het project good governance op te zetten. Daarbij is er tussen en binnen de drie organen een intensieve en constructieve dialoog gevoerd, die heeft geleid tot het opnieuw vastleggen van onze governance principes. Deze zijn vastgelegd in het transparantiedocument dat binnen Pensioenfonds PGB wordt gebruikt om de helderheid over besluitvorming te bevorderen.

Een paar pagina’s verder staat:

Mevrouw Bisschop en de heer Meeuwisse zijn per 14 juni 2018, na daartoe opnieuw voorgedragen te zijn door het verantwoordingsorgaan, door het bestuur herbenoemd als lid van de raad van toezicht. Nadien heeft de heer Meeuwisse zijn functie als voorzitter van de raad van toezicht neergelegd per 1 januari 2019. Het bestuur dankt hem voor zijn inzet voor het fonds. In 2019 is een procedure gestart voor zijn opvolging.

Fondsprofiel PGB:

PGB is een BPFv met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 25,380 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 74,842 actieve bijdragers en 75,618 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van -4.2%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGB Pensioendiensten en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGB Pensioendiensten

Lees verder via de bron: bronbericht op website

PGB

About author

Related Articles