Exelerating

SER bereikt overeenstemming over nieuw pensioenstelsel

SER publiceert op haar website:

“De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft overeenstemming bereikt over een nieuw, meer toekomstbestendig stelsel. Met de voorstellen in het SER-advies Naar een nieuw pensioenstelsel sluit het stelsel beter aan op de veranderende arbeidsmarkt, worden pensioenregelingen persoonlijker en transparanter en komt er eerder zicht op een koopkrachtig pensioen.

Het SER-advies maakt onderdeel uit van een breder pakket van afspraken tussen kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden. In dat pakket staan afspraken over de stijging van de AOW-leeftijd, de koppeling tussen de pensioenleeftijd en de levensverwachting, vroegpensioen voor zwaar werk en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Voor de afspraken verwijst de SER naar het persbericht d.d. 5 juni van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierdoor kunnen mensen op gezonde en verantwoorde wijze naar hun pensioen toegroeien, met voldoende financiële basis tijdens hun pensioen.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

About author

Related Articles