Exelerating

Pensioenfederatie blij met doorbraak in gesprekken over nieuw pensioenstelsel

Pensioenfederatie publiceert op haar website:

“De Pensioenfederatie is blij dat er een doorbraak is bereikt in de gesprekken van sociale partners en het kabinet over het pensioenstelsel. Het principeakkoord op hoofdlijnen is een belangrijke stap op weg naar een pensioenstelsel dat houdbaar is voor de toekomst. De Pensioenfederatie helpt graag mee bij de verdere uitwerking van deze hoofdlijnen.

Op basis van dit principeakkoord beogen partijen op korte termijn een nader uitgewerkt pensioenstelsel neer te zetten. Voorzitter Shaktie Rambaran Mishre: ‘Voor de pensioenfondsen is het van belang dat het toekomstige stelsel de risico’s tussen de verschillende groepen deelnemers eerlijk verdeelt, en dat het uitlegbaar en houdbaar is. Dit is van belang om het vertrouwen van deelnemers in hun pensioen te versterken. Ik ben ook verheugd dat vooruitlopend op de overgang naar een nieuw stelsel de kortingsregels worden aangepast waardoor voor veel deelnemers pensioenverlagingen voorkomen kunnen worden’.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

About author

Related Articles