Exelerating

DNB: “Premievolume Nederlandse levensverzekeraars daalt tot EUR 12 miljard in 2018”

DNB publiceert op haar website:

“Met uitzondering van 2011 is het premievolume van de levensverzekeraars in de periode sinds 2008 ieder jaar afgenomen, tot een volume van EUR 12 miljard in 2018. Oorzaken zijn onder meer een minder aantrekkelijk fiscaal regime en toenemende concurrentie van alternatieve spaarproducten. Bij de schadeverzekeraars is de laatste twee jaren sprake van een lichte stijging in het premievolume, naar een totaal van EUR 14 miljard in 2018. Het is onduidelijk of de recente stijging toe te schrijven is aan een toename van het aantal contracten dan wel een stijging van de premies per contract.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

About author

Related Articles