Exelerating

Commissie Parameters brengt advies uit

Pensioenfederatie publiceert op haar website:

“Vandaag heeft de Commissie Parameters haar advies uitgebracht. Het kabinet heeft in een Kamerbrief aangegeven het advies over te nemen. Wat in eerste instantie opvalt is de forse negatieve impact van het advies op de kostendekkende premies en de dekkingsgraden.

De parameters die pensioenfondsen nu mogen hanteren voor het rendement op aandelen worden lager net als de ingecalculeerde rente. In dekkingsgraadtermen betekent dit voor een gemiddeld pensioenfonds een daling van 2,5%, volgens de brief van de minister.

Het is van belang dat de impact van dit advies wordt meegewogen in het werk van de stuurgroep die met het nieuwe contract aan de slag gaat, zoals dat in het principeakkoord door sociale partners en overheid is overeengekomen.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

About author

Related Articles