Exelerating

Bpf AVH stopt met de aanvullende pensioenregelingen

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel publiceert op haar website:

“Met ingang van 1 januari 2020 stopt Bpf AVH met de aanvullende pensioenregelingen. Dit zijn de aanvullende middelloonregeling en de aanvullende middelloon-plusregeling. Met een aanvullende regeling bouwen uw werknemers extra pensioen op, bóvenop de basisregeling.

Vooruitlopend op een toekomstig besluit over het voortbestaan van het pensioenfonds heeft het bestuur alle aanvullende contracten per 31 december 2019 opgezegd. Werkgevers kunnen geen nieuwe contracten bij Bpf AVH afsluiten.”

Fondsprofiel Agrarische en Voedselvoorzieningshandel:

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel is een BPFv met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 1,524 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 21,568 actieve bijdragers en 9,903 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 9.1%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 95.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Robeco en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AGH

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

About author

Related Articles