Exelerating
Staples

OPF Invista onderhandelt met APF

OPF Invista publiceert in een brief aan de deelnemers over de toekomst van het fonds:

“We zijn tot de conclusie gekomen dat een Algemeen Pensioenfonds (APF) de meest toekomstbestendige oplossing biedt. Een aantal kandidaten heeft op ons verzoek een offerte uitgebracht en op basis daarvan heeft het bestuur een keuze gemaakt. Op dit moment zijn we nog in onderhandeling met het betreffende Algemeen Pensioenfonds, daarom maken we nu ook nog niet bekend om welk fonds het gaat. “

Fondsprofiel Invista:

Invista is een OPF met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 191 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 227 actieve bijdragers en 119 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 10.2%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Invista

About author

Related Articles