Exelerating

Fresenius Nederland kiest voor STAP APF

Fresenius Nederland publiceert in een brief aan de deelnemers:

“In deze brief informeren wij u over het besluit van het bestuur van Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland (hierna: SPFN) om de tot 1 juli 2019 bij SPFN opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten collectief over te dragen aan het Algemeen pensioenfonds STAP (hierna: STAP). Na deze collectieve overdracht gaat SPFN over tot ontbinding en heeft u recht op pensioen vanuit STAP.

De collectieve overdracht aan STAP vindt plaats, nadat de toezichthouder, de Nederlandsche Bank, heeft aangegeven akkoord te zijn met de collectieve overdracht. Het streven is vooralsnog om 1 oktober 2019 over te dragen. Wij informeren u daar te zijner tijd over.”

De brief is op 14 juni 2019 verzonden.

Fondsprofiel Fresenius Nederland:

Fresenius Nederland is een OPF met eind Q2 2019 een belegd vermogen van € 99 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 251 actieve bijdragers en 215 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2019 een rendement van 6.5%. Eind Q2 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Non-external

Lees de volledige brief aan de deelnemers

Fresenius Nederland STAP

About author

Related Articles