Exelerating

Van Lanschot Kempen: stijging totale omvang client assets met € 20,8 miljard naar € 102,0 miljard

Kempen publiceert op haar website:

“Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de jaarcijfers over 2019. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘We zijn trots op wat we bereikt hebben in 2019. De nettowinst is met € 18,1 miljoen gestegen naar € 98,4 miljoen. Dankzij kostenbesparende maatregelen zijn de bedrijfslasten gedaald naar € 384,1 miljoen en is het kostenniveau binnen de afgegeven kostendoelstelling van € 390 miljoen gebleven. Onze client assets zijn fors gestegen naar € 102,0 miljard mede dankzij een netto-instroom van assets under management (AuM) binnen zowel Asset Management als Private Banking. Door onze sterke kapitaalpositie hebben we opnieuw een bijzondere kapitaaluitkering van € 1,50 per aandeel gedaan in december. Het strategisch investeringsprogramma is met het bereiken van de laatste mijlpaal, de migratie naar het nieuwe platform voor betalingsverkeer, volgens schema voltooid.’”

Kempen publiceert verder:

“We zijn verheugd met de stijging van de totale omvang van client assets met € 20,8 miljard naar € 102,0 miljard door positieve koerseffecten en een netto-instroom van AuM bij Asset Management en Private Banking. De onboarding van Stichting Pensioenfonds PostNL (€ 9,0 miljard) bij Asset Management vond in 2019 plaats. Daarnaast zijn we blij met de netto-instroom van € 0,7 miljard bij onze beleggings-strategieën. Bij Private Banking zien we een instroom van € 0,5 miljard, bestaande uit een lichte netto-instroom van € 0,1 miljard AuM en een toename van spaargelden van € 0,4 miljard. Het beheerd vermogen van onze duurzame proposities bij Private Banking is met 55% gestegen naar € 2,0 miljard.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

KCM

About author

Related Articles