Exelerating
Annette Mosman

PPF APG: Wijzigingen besturing van het fonds

Personeelspensioenfonds APG publiceert op haar website:

“In de periode van eind 2019 tot begin 2020 zijn er flink wat wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur en verantwoordingsorgaan.

Naast personele wijzigingen is ook de besturing van het fonds gewijzigd. Wim van Manen en Tinka den Arend zijn respectievelijk de werknemers – en werkgeversvoorzitter van het bestuur. Zij vormen het dagelijks bestuur van het fonds. Het bestuur wordt geadviseerd door 3 vaste commissies, te weten:

  • de commissie Communicatie en Pensioenbeleid,
  • de commissie Balansbeheer en Beleggingen en
  • de Risicocommissie.

Het fonds heeft daarnaast ook enkele sleutelfuncties ingericht. Dit is vanuit de Europese wetgeving IORP-II verplicht. We onderkennen de sleutelfuncties voor Risk, Audit en Actuarieel.

Aanvullend hebben we nog (tijdelijke) werkgroepen die zich periodiek bezighouden met zaken zoals het jaarwerk, ALM-studie, uitbestedingscontracten, verkiezingen, communicatie jaarplan, etc.

Fondsprofiel Personeelspensioenfonds APG:

Personeelspensioenfonds APG is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 1,252 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 2,136 actieve bijdragers en 1,707 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -10.8%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Personeelspensioenfonds APG

About author

Related Articles