Exelerating

DeltaLloyd Pensioenfonds: Rob van Mazijk verlaat bestuur

Delta Lloyd publiceert op haar website:

“Per 1 juli 2020 heeft Rob van Mazijk het bestuur van Delta Lloyd Pensioenfonds verlaten. Zijn zittingsperiode zat erop en Rob was niet meer herkiesbaar. Rob is ruim twaalf jaar betrokken geweest bij het pensioenfonds, waarvan 7 jaar als bestuurder. Tot 1 juli 2018 was Rob voorzitter van het bestuur. Na 1 juli 2018 werd Rob voorzitter van de beleggingsadviescommissie. Wij willen Rob bedanken voor zijn betrokkenheid, inzet en kundige wijze waarop hij het pensioenfonds heeft bestuurd.

De plaats van Rob in het bestuur is opgevuld door Arjen Schouten, die sinds 2018 aspirant bestuurslid was. Sebastiaan van der Laan neemt de plaats als voorzitter van de Beleggingsadviescommissie van Rob over.

Fondsprofiel Delta Lloyd:

Delta Lloyd is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 3,662 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 2,366 actieve bijdragers en 3,670 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -2.7%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 125.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 110.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Delta Lloyd

About author

Related Articles