Exelerating

LCP: “Totale vermogensbeheerkosten dalen naar 0,55% in 2019”

LCP publiceert op haar website:

“Voor het negende achtereenvolgende jaar heeft LCP de uitvoeringskosten van Nederlandse pensioenfondsen in kaart gebracht. De totale kosten stegen in 2019 met ruim 6% tot ruim € 8,9 miljard.

Ten behoeve van de 2020-editie van het rapport “Werk in uitvoering bij pensioenfondsen” hebben we de jaarverslagen van 199 pensioenfondsen geanalyseerd, inclusief 25 kringen bij 6 algemeen pensioenfondsen.

Gemiddeld hadden deze fondsen in 2019 een belegd pensioenvermogen van € 1.444 miljard in beheer, voor 5,9 miljoen actieve deelnemers, 3,5 miljoen pensioengerechtigden en 9,8 miljoen slapers.

Belangrijkste bevindingen
  • De totale pensioenbeheerkosten stegen met circa € 34 miljoen (+3,5%) naar € 985 miljoen. Dit zien we ook terug in de gemiddelde kosten per deelnemer, die toenamen van € 104 in 2018 naar € 106 in 2019. De belangrijkste reden voor de stijging zijn de toegenomen bestuurs- en governancekosten, die veelal te maken hadden met de nieuwe IORP2-regelgeving.
  • De totale vermogensbeheerkosten zijn met € 497 miljoen gestegen, van € 7.430 miljoen naar € 7.927 miljoen. Als percentage van het gemiddeld belegd vermogen zijn ze echter gedaald van 0,56% naar 0,55%.
    Het gemiddelde beleggingsrendement in 2019 was +17,6% (2018: -1,2%). De betaalde prestatievergoedingen in 2019 zijn met bijna 7% (€ 132 miljoen) gestegen naar in totaal bijna € 2,1 miljard.
  • Lees verder via de bron: bronbericht op website

About author

Related Articles