Exelerating b.v.

Exelerating: Dynamische stuurinformatie – Competitieve Intelligentie

Deze tijd vraagt om meer dan alleen statische, (half)jaarlijkse verantwoordingsinformatie. Een simpele weergave van gegevens is niet langer voldoende: voor belanghebbenden moeten data verrijkt worden met vergelijkende, dynamische, actuele stuurinformatie.Met behulp van onze interactieve tools voorziet Exelerating Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur en Marketing & Sales van toonaangevende financiële instellingen van de essentiële ingrediënten voor doeltreffende besluitvorming.

Met Exelerating weet u bovendien wat belangrijke concurrenten en nieuwe toetreders presteren, en kunt op relevante punten gerichte vergelijkingen trekken met uw eigen onderneming.


Interactief en Online

Met Exelerating kunnen beslissers van financiële instellingen als verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenuitvoerders zelfstandig (dus zonder de tussenkomst van staven) interactief, online en real-time eigen analyses uitvoeren en de conclusies hiervan eenvoudig en visueel aantrekkelijk delen met belanghebbenden.

Op feiten gebaseerde

Deze op feiten gebaseerde of ‘fact-based’ benadering stelt beslissers niet alleen in staat om zich te verantwoorden, maar ook om via ‘een eigen verhaal’ actief en inspirerend richting te geven aan de koers van hun onderneming.

Openbaar en controleerbaar

De data die we hiervoor gebruiken zijn afkomstig uit tientallen openbare bronnen. Dat betekent dat de informatie die we leveren vergelijkbaar en controleerbaar is. Exelerating haalt uit deze bronnen een grote diversiteit aan gegevens, en maakt die onderling vergelijkbaar. Zo beschikt u niet alleen over data, maar vooral over stuurinformatie.


Wie zijn wij?

 


Reinoud van den Broek
CEO Exelerating b.v.
  • CEO Netherlands, AonHewitt
  • Head of Institutional Business Development Benelux, Robeco
  • CEO Pensions, Achmea

Yannic Pieters
COO Exelerating b.v.
  • Equity Derivatives, NYSE Euronext
  • Expert in database engineering and visualization
  • MSc Econometrics: Mathematical Economics

Quirijn Otten
CIO Exelerating b.v.
  • Data Scientist, Microsoft
  • Expert in dataprocessing
  • MSc Econometrics: Big Data Business Analytics