Exelerating
 • in: Uncategorized  | 

  Exelerating maakt grote stap in ontwikkeling: Exe Personal – My Network

  Wilt u weten hoe u bent verbonden met uw prospects binnen de institutionele markt? Of wilt u weten waar een pensioenfondsbestuurder of consultant in het netwerk van uw collega actief is? Exelerating zet een grote stap in het persoonlijk maken van haar omgeving en lanceert een nieuwe module: “Exe Personal My Network”. Deze module maakt…

 • in: Uncategorized  | 

  Aon: Pensioenen beschikbare premieregeling onder druk

  Aon publiceert op haar website: “In twee jaar tijd is de gemiddelde pensioenuitkering van de beschikbare premieregeling (ook DC-regeling genoemd, waarbij de uitkering niet vaststaat) bijna 5 procent geslonken. Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen zag de pensioenuitkering in deze regeling dalen van 856 euro naar 818 euro per maand. De huidige lage rentestanden…

 • in: Uncategorized, Vermogensbeheer  | 

  Merknamen Kames Capital en TKPI gaan verder als Aegon Asset Management

  Aegon publiceert op haar website: “Aegon Asset Management today announced plans to integrate its European and US businesses, in a move which will see us leveraging our extensive global resources to enhance client outcomes and compete more aggressively with other major global asset managers. The creation of a globally integrated structure follows the 2018 merger…

 • in: Uncategorized, Vermogensbeheer  | 

  Vanguard lanceert actief obligatiefonds opkomende markten

  Vanguard publiceert in een persbericht: “Vanguard heeft vandaag het Vanguard Emerging Markets Bond Fund gelanceerd. Dit nieuwe, actief beheerde fonds biedt UCITS-beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een belangrijke beleggingsklasse die vaak is ondervertegenwoordigd in portefeuilles. Het fonds streeft naar een totaalrendement, bij een gematigde inkomstenstroom, door hoofdzakelijk te beleggen in een breed gespreide…

 • in: Uncategorized  | 

  Aon: Dekkingsgraad november krabbelt iets op

  Aon publiceert op haar website: “De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen stijgt in november naar 102%. Dit wordt veroorzaakt door een lichte stijging van de rente en goede resultaten van de aandelen, mede als gevolg van meevallende groeicijfers. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, zakte desalniettemin terug naar 103%. Dat blijkt…

 • Randstad

  Voorgenomen waardeoverdracht Stichting Pensioenfonds Randstad gaat niet door

  Stichting Pensioenfonds Randstad heeft op 1 juli 2015 haar pensioenregeling ondergebracht bij ABN-AMRO Pensioenen en is sinds die datum een gesloten fonds. Daarnaast heeft het fonds ook onderzocht of de “oude” pensioenen overgedragen kunnen worden: “Op verzoek van de werkgever heeft het bestuur van het pensioenfonds onderzocht om de werknemers de mogelijkheid te bieden hun…

  Continue Reading ...
 • Syntrus Achmea

  Centric voornemens om de pensioenuitvoering BPF’en Syntrus Achmea over te nemen

  Centric is voornemens om de pensioenuitvoering voor zes bedrijfstakpensioenfondsen (BPF’en) over te nemen van Syntrus Achmea Pensioenbeheer middels een collectieve overgangsregeling met als uiterste ingangsdatum 31 december 2017. Syntrus Achmea Pensioenbeheer en Centric hebben hiertoe een Letter of Intent (LOI) getekend. Centric: “Centric wil voor deze klanten van Syntrus Achmea de pensioenadministratie, financiële administratie, bestuursondersteuning,…

  Continue Reading ...
 • SPRH

  SPRH gunt a.s.r. een vermogensbeheer mandaat van €100 miljoen

  Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse havengebied (SPRH), het beroepspensioenfonds van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht (KRVE), heeft a.s.r. een vermogensbeheer mandaat gegund van €100 miljoen. Volgens a.s.r. bestaat het mandaat voor 65% uit vastrentende waarden (staats- en bedrijfsobligaties en rente overlay) en voor 35% uit zakelijke waarden (met name aandelen). Ralph van den…

  Continue Reading ...
 • Robin Buijs

  NN Group benoemt management voor gecombineerd Nederlands bedrijf

  NN Group heeft per 12 april Delta Lloyd overgenomen, waardoor een gecombineerde onderneming is ontstaan. NN Group over de gecombineerde onderneming: “De gecombineerde onderneming gaat verder als toonaangevende speler op het gebied van verzekeren en pensioenen in de Nederlandse markt, met een sterke marktpositie in België en met een aantrekkelijk aanbod in vermogensbeheer en bankieren.”…

  Continue Reading ...
 • Delta Lloyd Asset Management

  Bart Koolstra treedt af als lid van de Raad van Toezicht van AFM

  Bart Koolstra legt zijn functie als lid van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) definitief neer. De reden voor zijn besluit is dat hij het onderzoek van de AFM naar PwC inzake specifieke controledossiers niet wil belasten, gezien hij destijds als partner van PwC betrokken was bij een van de controledossiers….

  Continue Reading ...
 • BNP Paribas Securities Services

  ACTIAM verstrekt mandaat aan BNP Paribas Securities Services

  ACTIAM heeft BNP Paribas Securities Services aangesteld voor het verzorgen van haar mid- en backoffice vermogensbeheeractiviteiten, fonds- en beleggingsadministratie en rapportagediensten. Met het mandaat zet het bedrijf een duidelijke stap richting de Nederlandse markt: “Het mandaat onderstreept de sterke toewijding van BNP Paribas Securities Services aan de Nederlandse markt en haar ambities om de leidende…

  Continue Reading ...
 • Ahold

  Ahold Pensioenfonds publiceert vermogensbeheerstructuur eind 2016

  Ahold Pensioenfonds heeft afgelopen week haar jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Uit het verslag blijkt onder andere dat de fusie tussen Koninklijke Ahold N.V. en Delhaize Group N.V. / S.A. geen gevolgen heeft gehad voor het fonds, omdat het fonds een zelfstandige stichting is en de pensioenregeling uitvoert voor werknemers die binnen Nederland werkzaam zijn en/of…

  Continue Reading ...
 • AFM

  Update: Liquidatie OPF Unirobe Meeus Groep

  Eind december 2016 was de laatste update van Pensioenfonds Unirobe Meeus Groep over de liquidatie van het fonds. Toen had zij goedkeuring van De Nederlandsche Bank verkregen om de pensioenen op 31 december 2016 over te dragen aan Aegon Levensverzekering N.V. en in de loop van 2017 het pensioenfonds te liquideren. In een nieuw bericht…

  Continue Reading ...
 • Holland Casino

  Pensioenregeling Holland Casino naar Stap APF

  Op 31 maart jongstleden heeft werkgever Holland Casino een uitvoeringsovereenkomst getekend met Algemeen Pensioenfonds Stap (APF Stap). Daarnaast is ook een overdrachtsovereenkomst getekend tussen Stichting Pensioenfonds Holland Casino (SPHC) en APF Stap om alle opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen per 30 juni 2017 over te dragen. Per die datum zullen ook de pensioenuitkeringen door APF…

  Continue Reading ...
 • Transfers week 3

  Transfers week 14: VLEP, Total, Alliance & Betonproduktenindustrie

  Exelerating controleert iedere dag meer dan 1250 webpagina’s van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders op relevante wijzigingen. Binnen onze wekelijkse ” Transfers ” rubriek tonen wij de belangrijkste persoonswisselingen van de afgelopen week. De belangrijkste transfers binnen pensioenfondsen van de afgelopen week staan in onderstaand overzicht: Alliance, bestuur, nieuw lid, R. Albrecht Alliance, bestuur, aftreden lid,…

  Continue Reading ...