Exelerating
 • in: Uncategorized  | 

  Els Janssen benoemd tot voorzitter bestuur pensioenfonds Xerox

  Xerox publiceert op haar website: “Met ingang van 1 april 2020 is Els Janssen benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het bestuur. Zij volgt per die datum Gerald Santing op, die na een voorzitterschap van vier jaar heeft besloten het stokje over te dragen. Els Janssen is 48 jaar, woonachtig in Amstelveen en reeds vele jaren…

 • in: Uncategorized  | 

  Ab Klink benoemd tot ad interim voorzitter RvB Coöperatie VGZ

  VGZ publiceert op haar website: “Vanaf 1 april neemt Ab Klink, lid Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ, ad interim de rol van voorzitter van de RvB (CEO) op zich. De Raad van Commissarissen heeft dit besloten. Het voorzitterschap door Tom Kliphuis houdt per die datum op, vanwege zijn vertrek naar VIVAT nv. De verantwoordelijkheid…

 • in: Uncategorized  | 

  Verkoop VIVAT aan Athora en Nationale-Nederlanden afgerond

  Vivat publiceert op haar website: “Athora announced that it has completed its acquisition of VIVAT by acquiring 100% of the shares from Anbang. Subsequently, Athora has sold 100% of the shares of VIVAT Non-life to NN Group, for a purchase price of EUR 416 million. NN Group has also acquired the intercompany Tier 2 loans…

 • in: Uncategorized  | 

  Stap APF stelt Henri den Boer aan om de marketing en sales aan te sturen

  Stap APF publiceert op haar website: “Stap Algemeen Pensioenfonds stelt Henri den Boer aan per 1 april om de marketing en sales aan te sturen. De groei en verdergaande professionalisering van Stap maken zo’n aparte functie nodig. Henri den Boer (1968) is ruim twintig jaar werkzaam in de pensioenbranche en heeft veel ervaring in het…

 • Belgisch pensioen
  in: Uncategorized  | 

  Pensioenfonds Notariaat gelijkgesteld in hoger beroep over verschillen in de pensioenregeling

  Notariaat publiceert op haar website: “In juli 2019 stelde de rechter een deelnemer, die bezwaar maakte tegen verschillen in de pensioenregeling voor notarissen (ondernemers) en de pensioenregeling voor kandidaat-notarissen in loondienst, in het gelijk. Het bezwaar was gericht tegen de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie, die in 2015 besloot tot goedkeuring van deze wijziging…

 • DNB Q3 cijfers: Positief rendement maar een dalende beleidsdekkingsgraad

  De Nederlandsche Bank heeft vandaag kwartaalcijfers van 244 Nederlandse pensioenfondsen over het derde kwartaal van 2016 op haar website gepubliceerd. Deze fondsen zijn bij elkaar goed voor 1299 miljard euro aan belegd vermogen. Net als in Q2 blijkt uit de cijfers dat ondanks de positieve kwartaalrendementen de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de fondsen weer gedaald is….

  Continue Reading ...
 • Pensioenfonds Hunter Douglas in liquidatie, pensioenaanspraken naar PME

  Het bestuur van Pensioenfonds Hunter Douglas heeft besloten het fonds te liquideren en de pensioenaanspraken middels een collectieve waardeoverdracht over te hevelen naar PME. Zo blijkt uit een onlangs verschenen bericht op de website van het fonds. Dit betekent niet alleen dat alle opgebouwde pensioenaanspraken uit het verleden bij PME worden ondergebracht, maar ook dat…

  Continue Reading ...
 • AFM gaat uitvoering eigen pensioenregeling aanbesteden

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) schrijft op haar website dat het 5 december een Europese aanbesteding heeft uitgeschreven om de uitvoering van haar pensioenregeling onder te brengen bij een algemeen pensioenfonds (APF). Momenteel worden de pensioenen ondergebracht bij het eigen OPF “Pensioenfonds AFM”. Dit fonds heeft volgens de AFM relatief hoge uitvoeringskosten. Verwacht wordt dat…

  Continue Reading ...
 • Pensioenfonds Tandtechniek focust op samengaan met ander pensioenfonds

  Zo blijkt uit een bericht dat vandaag verscheen op de website van het fonds. Het functioneren van het fondsbestuur is eerder dit jaar naar eigen zeggen “meer dan kritisch” beoordeeld door het verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur, dat het oordeel in eerste instantie verwierp, zal op basis van het commentaar van het VO zoveel mogelijk afleiden…

  Continue Reading ...
 • Uitslag kortgeding: Pensioenfonds Verloskundigen mag de pensioenen verlagen

  Zo blijkt uit een bericht op de website van het Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV). De uitspraak is de uitslag van het kortgeding dat op 8 november jongstleden in Tilburg plaatsvond. Een gepensioneerde verloskundige probeerde in samenwerking met de ouderenbond KBO-Brabant te voorkomen dat het fonds de pensioenen zou verlagen, tevergeefs. Uit het artikel blijkt dat…

  Continue Reading ...
 • Transfers week 48: Multi-OPF HaskoningDHV, Multi-OPF Pon, Waterbouw BPF

  Exelerating controleert iedere dag meer dan 1000 webpagina’s van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders op relevante wijzigingen. Binnen onze wekelijkse “Transfers” rubriek tonen wij de belangrijkste persoonswisselingen van de afgelopen week. De belangrijkste transfers binnen pensioenfondsen van de afgelopen week staan in onderstaand overzicht: Multi-OPF HaskoningDHV, pensioenbureau, nieuw lid, H. Castillion Multi-OPF Pon, bestuur, nieuw lid,…

  Continue Reading ...
 • Aon: Dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen

  De gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse Pensioenfondsen is in de maand november van 99% naar 101% gestegen, zo blijkt uit het bericht op de website van Aon. Deze getallen komen voort uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt. De stijging valt te verklaren door een sterkere daling van…

  Continue Reading ...