Exelerating
 • in: Uncategorized  | 

  Els Janssen benoemd tot voorzitter bestuur pensioenfonds Xerox

  Xerox publiceert op haar website: “Met ingang van 1 april 2020 is Els Janssen benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het bestuur. Zij volgt per die datum Gerald Santing op, die na een voorzitterschap van vier jaar heeft besloten het stokje over te dragen. Els Janssen is 48 jaar, woonachtig in Amstelveen en reeds vele jaren…

 • in: Uncategorized  | 

  Ab Klink benoemd tot ad interim voorzitter RvB Coöperatie VGZ

  VGZ publiceert op haar website: “Vanaf 1 april neemt Ab Klink, lid Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ, ad interim de rol van voorzitter van de RvB (CEO) op zich. De Raad van Commissarissen heeft dit besloten. Het voorzitterschap door Tom Kliphuis houdt per die datum op, vanwege zijn vertrek naar VIVAT nv. De verantwoordelijkheid…

 • in: Uncategorized  | 

  Verkoop VIVAT aan Athora en Nationale-Nederlanden afgerond

  Vivat publiceert op haar website: “Athora announced that it has completed its acquisition of VIVAT by acquiring 100% of the shares from Anbang. Subsequently, Athora has sold 100% of the shares of VIVAT Non-life to NN Group, for a purchase price of EUR 416 million. NN Group has also acquired the intercompany Tier 2 loans…

 • in: Uncategorized  | 

  Stap APF stelt Henri den Boer aan om de marketing en sales aan te sturen

  Stap APF publiceert op haar website: “Stap Algemeen Pensioenfonds stelt Henri den Boer aan per 1 april om de marketing en sales aan te sturen. De groei en verdergaande professionalisering van Stap maken zo’n aparte functie nodig. Henri den Boer (1968) is ruim twintig jaar werkzaam in de pensioenbranche en heeft veel ervaring in het…

 • Belgisch pensioen
  in: Uncategorized  | 

  Pensioenfonds Notariaat gelijkgesteld in hoger beroep over verschillen in de pensioenregeling

  Notariaat publiceert op haar website: “In juli 2019 stelde de rechter een deelnemer, die bezwaar maakte tegen verschillen in de pensioenregeling voor notarissen (ondernemers) en de pensioenregeling voor kandidaat-notarissen in loondienst, in het gelijk. Het bezwaar was gericht tegen de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie, die in 2015 besloot tot goedkeuring van deze wijziging…

 • TKP per 1 januari 2017 nieuwe uitvoerder Particuliere Beveiliging

  Per 1 januari 2017 is TKP Pensioen de nieuwe uitvoerder van het Pensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging, zo blijkt uit een bericht op de website van het fonds. Peter Priester, uitvoerend bestuurder van het fonds: “Het fonds heeft de afgelopen tijd een professionaliseringsslag gemaakt. Met name op het gebied van gegevensinwinning bij werkgevers zochten wij…

  Continue Reading ...
 • Uitslag onderzoek pensioenvarianten: geslaagd voor praktijktoets

  Zo blijkt uit het vandaag verschenen bericht op de website van de Pensioenfederatie. Eerder al had het kabinet op 8 juli 2016 de Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel uitgebracht waarin zij pleit voor fundamentele aanpassingen van het pensioenstelsel. De SER heeft hier verder onderzoek naar gedaan en hieruit zijn twee prototype-contracten naar voren gekomen die interessant zijn…

  Continue Reading ...
 • Hypotheekbeleggingen verzekeraars en pensioenfondsen verdubbeld

  Uit het rapport ‘Kredietmarkten in beweging’ dat gisteren werd gepubliceerd op de website van DNB, blijkt dat beleggingen van verzekeraars en pensioenfondsen in Nederlandse woninghypotheken sinds begin 2010 zijn verdubbeld. In het rapport wordt geconcludeerd dat deze verschuiving van de markt bijdraagt aan een evenwichtigere financiering van langlopende kredieten met premiegelden voor de lange termijn….

  Continue Reading ...
 • Transfers week 47: Beroepsvervoer over de Weg, KLM Algemeen

  Exelerating controleert iedere dag meer dan 1000 webpagina’s van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders op relevante wijzigingen. Binnen onze wekelijkse “Transfers” rubriek tonen wij de belangrijkste persoonswisselingen van de afgelopen week. De belangrijkste transfers binnen pensioenfondsen van de afgelopen week staan in onderstaand overzicht: Beroepsvervoer over de Weg, bestuur, nieuw lid, W. Westerborg – de Haan…

  Continue Reading ...
 • ABP verhoogt premie van 18,8% naar 21,1%

  ABP publiceert op haar website dat de pensioenpremie van ABP komend jaar omhoog gaat. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1%. De premie is nu 18,8%. Door de huidige financiële situatie, kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2017 niet verhogen. Dat heeft het ABP bestuur besloten na advies…

  Continue Reading ...
 • APF Volo pensioen krijgt vergunning van DNB

  Zo blijkt uit het bericht op de website van PGGM. Met het verkrijgen van de vergunning is Volo pensioen het eerste en enige Algemeen Pensioenfonds (APF) zonder winstoogmerk waar pensioenfondsen en werkgevers hun pensioenregeling onder kunnen brengen. Het bestuur van Volo pensioen bestaat uit Erik Goris (voorzitter), Johan van der Tas en Frans van der…

  Continue Reading ...
 • SSP onderzoekt mogelijkheden voor de toekomst

  Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) gaat in haar kernpresentatie aanstaande vrijdag onder andere in op verschillende toekomstscenario’s die zij onderzoekt. Dit blijkt uit de slides van de presentatie die alvast op de website beschikbaar zijn gesteld. Het bestuur schrijft hierin dat het verwacht dat de huidige situatie van het fonds eventueel tot en met 2019 gehandhaafd kan…

  Continue Reading ...
 • Transfers week 46: Astellas, Drankindustrie, DSM Nederland, ERIKS, Schoonmaak

  Exelerating controleert iedere dag meer dan 1000 webpagina’s van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders op relevante wijzigingen. Binnen onze wekelijkse “Transfers” rubriek tonen wij de belangrijkste (persoons)wisselingen van de afgelopen week. De belangrijkste transfers binnen pensioenfondsen van de afgelopen week staan in onderstaand overzicht: Astellas, bestuur, nieuwe secretaris, N. van den Berg Drankindustrie, beleggingscommissie, nieuw lid,…

  Continue Reading ...