Exelerating
 • in: Uncategorized  | 

  Exelerating Nieuwsbrief #12

  Exelerating is constant bezig met het verbeteren van haar dienstverlening en productaanbod. Zo worden er gegevens toegevoegd aan de database, worden bestaande producten verder verbeterd en worden er nieuwe producten ontwikkeld. Dit alles gebeurt altijd in nauwe samenwerking met onze klanten. Zo publiceren wij wekelijks het volgende:  Exelerating Nieuwsbrief in verband met COVID-19 De ontwikkelingen…

 • in: Uncategorized  | 

  Aandeel 3 grote banken in hypotheekmarkt daalt richting 45%

  IGH publiceert op haar website: “In het tweede kwartaal van 2020 leveren de banken opnieuw marktaandeel in. Het aandeel van de top-3 bankholding zakt daarbij naar 45,6%, het laagste niveau in onze metingen. Zij verliezen sterk aandeel onder de grote groep over- en bijsluiters. In de top 5 dalers is ING voor het tweede kwartaal…

 • in: Uncategorized  | 

  Nieuw beleggingsbeleid Citigroup en voortzetting relatie met Aegon als vermogensbeheerder

  Citigroup Nederland publiceert in haar jaarverslag: “2019 heeft in het teken gestaan van de herijking en implementatie van het strategisch beleggingsbeleid. Onderdeel was een heroriëntatie met betrekking tot de vermogensbeheerder. Na herijken van de investment beliefs, uitvoeren van een ALM-studie, risicobudgetteringsstudie en een evaluatie van het oude strategische beleggingsbeleid heeft het bestuur een nieuw strategisch…

 • in: Uncategorized  | 

  Rockwool: Overleg overgang naar PGB

  Rockwool publiceert op haar website: “Dit voorjaar is het overleg over de toekomst van de pensioenregeling bij ROCKWOOL en de toekomst van het pensioenfonds voortgezet. Werkgever, FNV en het bestuur hebben daarvoor verschillende keren overlegd. Een kort overzicht. In een overleg van januari zijn afspraken gemaakt ter voorbereiding op een mogelijke overgang naar een andere…

 • in: Uncategorized  | 

  Achmea zet volgende stap in krachtenbundeling hypotheekactiviteiten

  Achmea publiceert op haar website: “Achmea wil groeien op hypotheekgebied. Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft daarom het voornemen een separate account in te richten voor het verstrekken van hypotheken via het merk Centraal Beheer. Hiermee kunnen institutionele beleggers, zowel nationaal als internationaal, rechtstreeks investeren in een eigen portefeuille van Nederlandse woninghypotheken met het…

 • Pensioenfonds IFF tevreden met uitvoerder Blue Sky Group

  IFF publiceert in haar jaarverslag: “In 2019 is de uitbesteding van de pensioenadminstratie aan Blue Sky Group geëvalueerd. Hierbij is onder andere gekeken naar toekomstbestendigheid van de pensioenadministratie van Blue Sky Group versus andere dienstverleners. Tevens hebben we een relatiebezoek gebracht waar we met name hebben gekeken naar risicobeheersing met focus op IT-risico’s omtrent uitbesteding….

  Continue Reading ...
 • Exelerating Nieuwsbrief #12

  Exelerating is constant bezig met het verbeteren van haar dienstverlening en productaanbod. Zo worden er gegevens toegevoegd aan de database, worden bestaande producten verder verbeterd en worden er nieuwe producten ontwikkeld. Dit alles gebeurt altijd in nauwe samenwerking met onze klanten. Zo publiceren wij wekelijks het volgende:  Exelerating Nieuwsbrief in verband met COVID-19 De ontwikkelingen…

  Continue Reading ...
 • Positieve jaarcijfers Aon Nederland in “uitdagend” 2019

  Aon publiceert op haar website: “De omzet van Aon Nederland in 2019 was 391,2 miljoen euro. Dit is een groei van 3,5% in vergelijking met 2018. De risico- en verzekeringsadviseur kijkt daarmee terug op een goed jaar. De positieve lijn zette in het eerste kwartaal van 2020 door, maar de verwachting is dat de coronacrisis…

  Continue Reading ...
 • Nieuw bestuurslid bij pensioenfonds Van Lanschot

  OPF Van Lanschot publiceert op haar website: “Raimond Schikhof is op 21 juni 2020 benoemd als bestuurslid van Pensioenfonds Van Lanschot. Hij volgt Reiniera van der Feltz op in het bestuur en als voorzitter van de beleggingscommissie. Raimond is voorgedragen door de Ondernemingsraad van Van Lanschot Kempen. Hij is sinds eind april 2020 gestart als…

  Continue Reading ...
 • Staples

  Pensioenfonds Van Lanschot vervolgt onderzoek toekomst pensioenfonds

  OPF Van Lanschot publiceert op haar website: “In de eerste helft van 2020 is een onderzoek gestart naar alternatieve uitvoeringsvormen naast het blijven voortbestaan van het pensioenfonds als gesloten fonds (zie het nieuwsbericht van 20 april 2020). In de bestuursvergadering van 16 juli 2020 heeft het bestuur besloten om het onderzoek naar de toekomst voort…

  Continue Reading ...
 • Statistisch Nieuwsbericht: Financiële positie pensioenfondsen verbeterd

  DNB publiceert op haar website: “In het tweede kwartaal is de financiële positie van pensioenfondsen verbeterd ten opzichte van het vorige kwartaal. Doordat financiële markten zich enigszins herstelden van dalingen door de coronacrisis van een kwartaal tevoren, steeg het vermogen van pensioenfondsen met EUR 106 miljard naar EUR 1.556 miljard. De verplichtingen stegen in het…

  Continue Reading ...
 • Administratie Pensioenfonds Kappers verhuist per 1 januari 2021 naar TKP Pensioen

  Kappersbedrijf publiceert op haar website: “Pensioenfonds Kappers stapt per 1 januari 2021 over naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Onze nieuwe pensioenuitvoerder wordt TKP Pensioen in Groningen. Ook het Sociaal Fonds (O&O fonds) Kappers stapt over naar TKP Pensioen.” Fondsprofiel Kappersbedrijf: Kappersbedrijf is een BPFv met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 1,116 Mil waarvan…

  Continue Reading ...
 • OPF Wolters Kluwer: Verkiezing van Ronald Alsen tot bestuurslid

  Wolters Kluwer Nederland publiceert op haar website: ” Per 1 juli 2020 eindigde het bestuurslidmaatschap als bestuursllid B (bestuurslid namens de deelnemers) van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland van de heer H. (Henk) van de Bunt. Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland heeft de heer R.H. (Ronald) Alsen voorgedragen als kandidaat…

  Continue Reading ...