Exelerating
 • Matthieu David benoemd tot Global Head of Financial Institutions and Partnerships CANDRIAM

  CANDRIAM publiceert op haar website: “CANDRIAM heeft Matthieu David op 1 april 2019 benoemd tot Global Head of Financial Institutions and Partnerships, naast zijn huidige functie als hoofd van het Italiaanse filiaal van CANDRIAM. Deze stap maakt deel uit van de groeiambities op de distributiemarkt. In deze nieuw gecreëerde functie zal Matthieu David de ontwikkeling…

  Continue Reading ...
 • Total Pensioenfonds onderzoekt overgang naar BPF

  TOTAL publiceert op haar website: “Deze punten zijn aanleiding geweest om in 2018 een onderzoek te starten, waarin de volgende alternatieven zijn onderzocht: doorgaan met het huidige pensioenfonds, overgang naar een algemeen pensioenfonds of een bedrijfstakpensioenfonds. De uitkomst van het onderzoek is afgelopen januari gepresenteerd aan alle betrokken partijen, namelijk: het bestuur en het verantwoordingsorgaan…

  Continue Reading ...
 • Paul Boomkamp verlaat dit najaar PGGM

  PGGM publiceert op haar website: “​Paul Boomkamp verlaat dit najaar PGGM en treedt per 1 november 2019 toe tot de Raad van Bestuur van het Erasmus MC in Rotterdam. Paul is momenteel Chief Financial & Risk Officer en tevens plaatsvervangend voorzitter van het Executive Committee en de Raad van Bestuur van PGGM N.V. Paul wordt…

  Continue Reading ...
 • Lid Raad van Bestuur Bovemij treedt terug

  Bovemij publiceert op haar website: “Coen Post, lid van de Raad van Bestuur van Bovemij en houder van de portefeuille Commercie, zal in goed overleg per 15 april 2019 terugtreden. Hij heeft besloten bij Bovemij te vertrekken wegens een verschil van inzicht over de nieuwe koers van Bovemij en het toekomstig beleid van de onderneming….

  Continue Reading ...
 • PNO Media kiest Kempen als fiduciair manager voor DC-regeling

  Kempen publiceert op haar website: “Kempen Capital Management N.V. (Kempen) heeft PNO Media, pensioenfonds voor de creatieve sector, geadviseerd bij de risicohouding, het strategisch beleggingsbeleid en de totale inrichting van een DC-regeling (defined contribution). Met een compleet aanbod van pensioenregelingen met vrije keuze voor de sociale partners, zet PNO Media een belangrijke stap voor de…

  Continue Reading ...
 • Roundup week 4

  Exelerating Roundup week 15: wat is er afgelopen week gebeurd?

  Exelerating volgt financiële instellingen op de voet door elke dag meer dan 1350 webpagina’s van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders te controleren op relevante wijzigingen. Binnen onze wekelijkse ”Roundup” rubriek tonen wij het belangrijkste nieuws dat afgelopen week geplaatst is op de pagina’s die wij volgen. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week staat in onderstaand…

  Continue Reading ...
 • Bestuur Heijmans Pensioenfonds neemt besluit tot opheffing pensioenfonds

  Heijmans publiceert op haar website: “Het zeker stellen van de pensioenen van alle deelnemers en toenemende regeldruk zijn voor het bestuur redenen geweest om de activiteiten van het pensioenfonds vanaf 2018 gefaseerd af te bouwen. In 2018 heeft het bestuur de pensioenen veilig gesteld door deze in herverzekering te geven bij Zwitserleven. Het pensioenfonds bleef…

  Continue Reading ...
 • Roelof Joosten benoemd tot lid Raad van Commissarissen Achmea

  Achmea publiceert op haar website: “De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Achmea heeft Roelof Joosten benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Hij is de opvolger van Antoon Vermeer, die vorig jaar terugtrad uit zijn functie na het verstrijken van de maximale zittingstermijn. De benoeming van Joosten geldt voor een periode van vier jaar…

  Continue Reading ...
 • Aon benoemt Chief Transformation Officer

  Aon publiceert op haar website: “Marleen Lemmens (52) wordt per 1 juni benoemd tot Chief Transformation Officer (CTO) bij Aon Nederland. In deze nieuwe rol wordt ze verantwoordelijk voor het efficiënter en effectiever organiseren van de operationele processen van de verschillende bedrijfsonderdelen van Aon. Daarbij gaat zij zich richten op het verbeteren van de kwaliteit…

  Continue Reading ...