Exelerating
Annette Mosman

Dekkingsgraad ABP daalt naar 93,9%: waardeoverdracht niet meer mogelijk

ABP publiceert op haar website:

“Het is vanaf deze maand niet meer mogelijk om, bij een overstap naar een ander pensioenfonds of verzekeraar, uw opgebouwde pensioen bij ABP over te dragen naar dat fonds. Dit kan alleen als de beleidsdekkingsgraad weer 100% of hoger is. In juli daalde deze tot 99,7%. U kunt wel nog waardeoverdracht aanvragen, maar wij kunnen deze pas in behandeling nemen als de beleidsdekkingsgraad weer 100% of hoger is. Dat de beleidsdekkingsgraad gezakt is, heeft te maken met de gedaalde dekkingsgraad van juli.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde percentage van alle dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. In juli is de dekkingsgraad in een maand tijd gedaald van 95,3% naar 93,9%. Dat heeft te maken met de sterk dalende rekenrente. In een afbeelding hebben we uitgelegd hoe groot het effect is van een dalende rekenrente op de verplichtingen. Hoe lager die rente is, hoe meer geld wij in kas moeten hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. De rekenrente wordt bepaald door De Nederlandsche Bank. Hier heeft ABP geen invloed op.

Fondsprofiel ABP:

ABP is een BPFv met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 430,587 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1,128,671 actieve bijdragers en 886,529 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 7.3%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 127.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG

Lees verder via de bron: bronbericht op website

ABP

About author

Related Articles