Exelerating
Roundup week 4

Exelerating Roundup week 03: wat is er afgelopen week gebeurd?

Exelerating volgt financiële instellingen op de voet door elke dag meer dan 1350 webpagina’s van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders te controleren op relevante wijzigingen. Binnen onze wekelijkse ”Roundup” rubriek tonen wij het belangrijkste nieuws dat afgelopen week geplaatst is op de pagina’s die wij volgen. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week staat in onderstaand overzicht:

  Maandag

 • Exelerating Weekly Transfers week 2 met o.a. Zorg en Welzijn, Detailhandel en Rabobankorganisatie
  Exelerating controleert iedere dag meer dan 2000 webpagina’s van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders op relevante wijzigingen, waaronder ook publicaties zoals nieuwsbrieven en jaarverslagen. Binnen onze wekelijkse ”Transfers” rubriek tonen wij de belangrijkste wijzigingen in de organisaties van pensioenfondsen van de afgelopen week: Bron Website Detailhandel BestuurToegetredenJan de PlanqueBestuurToegetredenEvelyne SimonsBestuurAfgetredenLeo V.J.M.
  Lees meer

 • S&P Global Finalizes Acquisition of the SAM ESG Ratings and ESG Benchmarking Business from RobecoSAM
  .
  Lees meer

 • Dinsdag

 • Kempen versterkt Client Solutions team met Peter Ruesink
  KCM publiceert in een persbericht:”Amsterdam, 14 januari 2020. Kempen Capital Management (Kempen) heeft per 1 januari Peter Ruesink aangesteld als fiduciair manager/cliënt director van het Client Solutions team.
  Lees meer

 • Marcel van de Lustgraaf treedt toe tot Raad van Bestuur Bovemij
  Bovemij publiceert op haar website:”Marcel van de Lustgraaf is per 1 april door de Raad van Commissarissen benoemd tot Chief Digital Operating Officer (CDOO) van Bovemij. In die nieuwe rol in de Raad van Bestuur zal hij zich vooral gaan richten op de inrichting van de portalenstrategie van Bovemij die als doel heeft de mobiliteitsconsument digitaal te verbinden met het netwerk van BOVAG.
  Lees meer

 • Cardano verbreedt dienstverlening bij Pensioenfonds Post NL met beheer obligatieportefeuilles voor afdekking renterisico
  Cardano publiceert in een persbericht:”Cardano en Pensioenfonds PostNL breiden hun samenwerking uit. In aanvulling op de rentederivaten overlay beheert Cardano twee obligatieportefeuilles en de valutaderivaten.
  Lees meer

 • Pensioenfonds kan weer aankloppen bij APG voor pensioenadministratie
  APG publiceert op haar website:”Waar het leeuwendeel van de grootste Nederlandse pensioenuitvoerders geen nieuwe klanten voor pensioenadministratie meer aanneemt, staat de deur bij APG inmiddels weer open.Dat is de strekking van een artikel (alleen beschikbaar voor FD-abonnees) vandaag in het FD.Daarmee komt APG tegemoet aan een duidelijk aanwezige behoefte in de markt. ‘Steeds meer pensioenfondsen klagen dat zij grote moeite hebben om een uitvoerder te vinden voor de administratie van hun pensioenen’, aldus het FD.
  Lees meer

 • Woensdag

 • Verlenging uitvoeringsovereenkomst pensioenfonds Ecolab en Nalco
  Ecolab publiceert op haar website:”De ondernemingen hebben Ecolab Pensioenfonds in september jl. verzocht deze uitvoeringsovereenkomst nog éénmaal te verlengen voor de duur van één jaar in overeenstemming met artikel 15 lid 3 van deze uitvoeringsovereenkomst.
  Lees meer

 • Samenwerkingsovereenkomst a.s.r. bank en Van Lanschot Kempen
  Van Lanschot Kempen publiceert op haar website:”a.s.r. bank, onderdeel van ASR Nederland N.V.
  Lees meer

 • Donderdag

 • Pensioenen OPF Randstad succesvol overgedragen aan APF Het nederlandse pensioenfonds
  Randstad publiceert op haar website:”De pensioenen van Randstad worden vanaf 1 januari 2020 binnen Het nederlandse pensioenfonds in de ‘Pensioenkring Randstad Groep’ geadministreerd. De financiële positie van de pensioenkring is na de overdracht gelijk aan die van het Randstad-pensioenfonds voor de overdracht.
  Lees meer

 • Telegraafpensioenfonds: Nieuw bestuurslid Arne Mulder
  Telegraafpensioenfonds 1959 publiceert op haar website:Arne Mulder is benoemd tot bestuurslid van Tpf. Hiertoe heeft het bestuur van Tpf besloten, na recentelijke goedkeuring van de voordracht door De Nederlandsche Bank (DNB).
  Lees meer

 • Vrijdag

 • VIVAT CEO Ron van Oijen vertrekt per 31 januari 2020
  Vivat publiceert op haar website:”VIVAT maakt vandaag bekend dat Ron van Oijen, in goed overleg met VIVAT, zijn functie als CEO neerlegt per 31 januari 2020. In afwachting van de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur zal Maarten Dijkshoorn de gedelegeerd commissaris van de Raad van Commissarissen zijn tijdens deze interim-periode.Maarten Dijkshoorn: “Ron speelde een belangrijke rol in de uitgebreide transformatie van VIVAT tot een toonaangevend, klantgericht en innovatief verzekeringsbedrijf.
  Lees meer

 • OPF Invista: Vertraging overdracht pensioenen naar Stap Algemeen Pensioenfonds
  Invista publiceert op haar website:”Eerder informeerden we u over het besluit van het bestuur van Pensioenfonds Invista om alle (opgebouwde) pensioenen over te dragen naar Stap Algemeen Pensioenfonds. Pensioenfonds Invista heeft dit verzoek ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).
  Lees meer

 • CANDRIAM migreert activa-administratie naar CACEIS
  CANDRIAM publiceert op haar website:”CANDRIAM kondigt aan dat de administratie van zijn activa (bewaarneming, administratie van fondsen, transfer agency) voor zijn Luxemburgse en Franse fondsen binnenkort migreert naar CACEIS. Die beslissing past binnen CANDRIAM’s strategisch plan voor 2030, dat de basis legt voor zijn verdere groei en de dienstverlening aan zijn cliënten.
  Lees meer

About author

Related Articles