Exelerating
Staples

OPF Invista: Vertraging overdracht pensioenen naar Stap Algemeen Pensioenfonds

Invista publiceert op haar website:

“Eerder informeerden we u over het besluit van het bestuur van Pensioenfonds Invista om alle (opgebouwde) pensioenen over te dragen naar Stap Algemeen Pensioenfonds. Pensioenfonds Invista heeft dit verzoek ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Pas na instemming van DNB kan de overgang in gang worden gezet.

De gestreefde overgangsdatum was 31 december 2019. Omdat De Nederlandsche Bank nog een aantal aanvullende vragen heeft gesteld aan ons fonds, is deze streefdatum niet gehaald. Op dit moment is er dus nog geen akkoord van DNB voor de overdracht van de pensioenen. Er vindt druk overleg plaats om zo snel mogelijk de laatste vragen van DNB te beantwoorden. De nieuwe streefdatum is 1 maart 2020.”

Fondsprofiel Invista:

Invista is een OPF met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 222 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 227 actieve bijdragers en 119 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 9%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Invista STAP

About author

Related Articles