Exelerating

Pensioenfonds Ford Nederland draagt pensioenaanspraken over aan Aegon

FORD Nederland publiceert op haar website:

“Door de overdracht worden uw opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten overgedragen van pensioenfonds Ford Nederland naar Aegon. Uw aanspraken wijzigen hierdoor bij aanvang niet. U heeft met ingang van 1 januari 2020 dus geen recht meer jegens het pensioenfonds, maar jegens de verzekeraar Aegon.

In het verlengde hiervan krijgt u een nieuw pensioenreglement, waarin de pensioenregeling is vastgelegd bij Aegon. De voorwaarden bij de pensioenregeling van Aegon wijken op een beperkt aantal punten af van uw huidige regeling. Alle verschillen zijn in kaart gebracht en in het addendum II bij het huidige pensioenreglement 2015, versie 1 januari 2019, van het pensioenfonds Ford Nederland opgenomen. U kunt het addendum II raadplegen op de website van pensioenfonds Ford Nederland Addendum

Fondsprofiel FORD Nederland:

FORD Nederland is een OPF met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 251 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 46 actieve bijdragers en 985 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 5.4%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 132.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Dion Pension Services

Lees verder via de bron: bronbericht op website

FORD Nederland Aegon

About author

Related Articles