Exelerating
Annette Mosman

ABP belegt in ‘corona-obligatie’

ABP publiceert op haar website:

“ABP belegt € 13 miljoen in een obligatie waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor bestrijding van de corona-crisis. Daarbij gaat het onder andere om het verbeteren van de gezondheidszorg en de ondersteuning van mensen en bedrijven die getroffen worden door de (gedeeltelijke) lockdown van de economie.

De obligatie is uitgegeven door de Nordic Investment Bank (NIB), de ontwikkelingsbank van de Scandinavische landen (Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken) en de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen). Met de uitgifte van de obligatie is € 1 miljard opgehaald, maar de belangstelling van beleggers was veel groter. NIB heeft de hoogste kredietstatus (AAA), wat betekent dat de belegging wat betreft risico vergelijkbaar is met een Nederlandse staatsobligatie. De rentevergoeding is iets hoger dan op vergelijkbare obligaties. “

Fondsprofiel ABP:

ABP is een BPFv met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 465,258 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1,128,671 actieve bijdragers en 886,529 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van 2.2%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 95.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG

Lees verder via de bron: bronbericht op website

ABP

About author

Related Articles