Exelerating

Nieuw gezicht in bestuur Pensioenfonds PGB: Ronald Heijn

PGB Pensioendiensten publiceert op haar website:

“Ronald Heijn (55) is onlangs begonnen als bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij zal zich de komende jaren vooral bezig houden met innovatie op het gebied van communicatie, dienstverlening en pensioenproducten.

Na een carrière in de bankenwereld, deed Ronald Heijn ervaring op in de pensioensector als directielid bij pensioenuitvoerder BeFrank en als strategisch adviseur. Ook hield hij toezicht op pensioenfondsen als lid van visitatiecommissies of raad van toezicht. “

Fondsprofiel PGB:

PGB is een BPFv met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 29,895 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 78,128 actieve bijdragers en 77,746 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van 1%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGB Pensioendiensten en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGB Pensioendiensten

Lees verder via de bron: bronbericht op website

PGB PGB Pensioendiensten

About author

Related Articles