Exelerating
 • in: Uncategorized  | 

  Exelerating Nieuwsbrief #12

  Exelerating is constant bezig met het verbeteren van haar dienstverlening en productaanbod. Zo worden er gegevens toegevoegd aan de database, worden bestaande producten verder verbeterd en worden er nieuwe producten ontwikkeld. Dit alles gebeurt altijd in nauwe samenwerking met onze klanten. Zo publiceren wij wekelijks het volgende:  Exelerating Nieuwsbrief in verband met COVID-19 De ontwikkelingen…

 • in: Uncategorized  | 

  Aandeel 3 grote banken in hypotheekmarkt daalt richting 45%

  IGH publiceert op haar website: “In het tweede kwartaal van 2020 leveren de banken opnieuw marktaandeel in. Het aandeel van de top-3 bankholding zakt daarbij naar 45,6%, het laagste niveau in onze metingen. Zij verliezen sterk aandeel onder de grote groep over- en bijsluiters. In de top 5 dalers is ING voor het tweede kwartaal…

 • in: Uncategorized  | 

  Nieuw beleggingsbeleid Citigroup en voortzetting relatie met Aegon als vermogensbeheerder

  Citigroup Nederland publiceert in haar jaarverslag: “2019 heeft in het teken gestaan van de herijking en implementatie van het strategisch beleggingsbeleid. Onderdeel was een heroriëntatie met betrekking tot de vermogensbeheerder. Na herijken van de investment beliefs, uitvoeren van een ALM-studie, risicobudgetteringsstudie en een evaluatie van het oude strategische beleggingsbeleid heeft het bestuur een nieuw strategisch…

 • in: Uncategorized  | 

  Rockwool: Overleg overgang naar PGB

  Rockwool publiceert op haar website: “Dit voorjaar is het overleg over de toekomst van de pensioenregeling bij ROCKWOOL en de toekomst van het pensioenfonds voortgezet. Werkgever, FNV en het bestuur hebben daarvoor verschillende keren overlegd. Een kort overzicht. In een overleg van januari zijn afspraken gemaakt ter voorbereiding op een mogelijke overgang naar een andere…

 • in: Uncategorized  | 

  Achmea zet volgende stap in krachtenbundeling hypotheekactiviteiten

  Achmea publiceert op haar website: “Achmea wil groeien op hypotheekgebied. Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft daarom het voornemen een separate account in te richten voor het verstrekken van hypotheken via het merk Centraal Beheer. Hiermee kunnen institutionele beleggers, zowel nationaal als internationaal, rechtstreeks investeren in een eigen portefeuille van Nederlandse woninghypotheken met het…

 • Tandtechniek PFZW

  Tandtechniek: Ook opgebouwde rechten naar Pensioenfonds Zorg & Welzijn

  Naast de toekomstige pensioenopbouw, gaan ook de opgebouwde rechten van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (SPT) naar Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Dit blijkt uit een bericht op de website van SPT. Eerder werd al bekend dat de toekomstige pensioenopbouw van het fonds per 1 januari 2018 bij PFZW opgebouwd gaat worden. Door dit besluit,…

  Continue Reading ...
 • EIOPA

  Update: Het nederlandse pensioenfonds telt inmiddels 5.400 deelnemers

  Het nederlandse pensioenfonds (Hnpf) heeft, sinds haar aanvang op 1 januari 2017, een ontwikkeling doorgemaakt. Het fonds ging op 1 januari 2017 van start met de eerste collectiviteitkring, werkzaam onder de naam Collectiviteitskring1. Sindsdien worden in deze kring de pensioenen van rond de 5.400 werknemers beheerd, waarvan ruim 1.900 niet-actieve deelnemers en bijna 300 pensioengerechtigden….

  Continue Reading ...
 • data update, Fiduciair Management

  Exelerating data update: 20 Nederlandse pensioenfondsen

  Exelerating volgt de publicaties van Nederlandse pensioenfondsen en andere instellingen op de voet door meer dan 1250 webpagina’s dagelijks te checken voor belangrijke veranderingen. Zou houden wij bij welke pensioenfondsen hun jaarverslag over 2016 hebben gepubliceerd en verwerken wij deze informatie in onze modules. Inmiddels heeft Exelerating 36 jaarverslagen verwerkt in de modules en zijn…

  Continue Reading ...
 • StiPP

  StiPP: 58% vindt verantwoord beleggen belangrijker dan maximaal rendement

  Volgens een onderzoek van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP), pensioenfonds voor uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollers met een belegd vermogen van €1,1 miljard, vindt 58% van de pensioendeelnemers verantwoord beleggen belangrijker dan het behalen van een maximaal rendement. Dit blijkt uit een nieuwsbericht op de website van het fonds. Vermogensbeheerder Kempen Capital Management (KCM), verantwoordelijk voor…

  Continue Reading ...
 • BTW-vrijstelling

  Kabinet akkoord met plan waardeoverdracht kleine pensioenpotjes

  Veel mensen die met name werken in parttime en/of korte dienstverbanden bouwen op verschillende plekken kleine stukjes pensioen op. Na 2 jaar hebben pensioenfondsen echter het recht om in een keer het pensioen af te kopen, waar volgens het artikel op de website van BPF Foodservice en OPF Transport niet alle betrokkenen zich bewust van…

  Continue Reading ...
 • Transfers week 3

  Transfers week 25: SPIN, Zorg en Welzijn, Hoogovens, Ballast Nedam & 8 andere fondsen

  Exelerating controleert iedere dag meer dan 1250 webpagina’s van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders op relevante wijzigingen, waaronder ook publicaties zoals nieuwsbrieven en jaarverslagen. Binnen onze wekelijkse “Transfers” rubriek tonen wij de belangrijkste persoonswisselingen van de afgelopen week. De belangrijkste transfers binnen pensioenfondsen van de afgelopen week staan in onderstaand overzicht: Bron website Forbo, Beleggingscommissie, Aftreden…

  Continue Reading ...
 • Roundup week 4

  Exelerating Roundup week 25: Wat is er afgelopen week gebeurd?

  Exelerating volgt financiële instellingen op de voet door elke dag meer dan 1250 webpagina’s van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders te controleren op relevante wijzigingen. Binnen onze wekelijkse “ Roundup ” rubriek tonen wij het belangrijkste nieuws dat afgelopen week geplaatst is op de pagina’s die wij volgen. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week staat…

  Continue Reading ...
 • Gasunie

  Visitatiecommissie beveelt OPF Gasunie aan te oriënteren om vermogensbeheer aan fiduciair uit te besteden

  De visitatiecommissie van Stichting Pensioenfonds Gasunie (SPG) beveelt het pensioenfonds aan om zich te oriënteren op alternatieven voor de toekomst, zo blijkt uit het jaarverslag 2016. De commissie is van mening dat er in pensioenfondsland een grote dynamiek gaande is die onderhevig is aan verscherpte toezichtseisen, hogere complexiteit en drang naar lagere uitvoeringskosten. Daarom noemt…

  Continue Reading ...