Exelerating
 • in: Uncategorized  | 

  Aegon herverzekert langleven risico in Nederland

  Aegon publiceert op haar website: “Aegon gaat circa een kwart van zijn langleven risico in Nederland herverzekeren bij Canada Life Reinsurance. Aegon’s kapitaalpositie zal door deze overeenkomst worden versterkt. De herverzekeringsovereenkomst met Canada Life Reinsurance zorgt voor volledige afdekking van het langleven risico voor EUR 12 miljard aan verplichtingen. Canada Life Reinsurance is een onderdeel…

 • in: Uncategorized  | 

  Syntrus Achmea verwerft 262 middenhuur woningen in Amsterdam voor twee Nederlandse pensioenfondsen

  SAREF publiceert op haar website: “Twee Nederlandse pensioenfondsen, waaronder BPL Pensioen, hebben via Syntrus Achmea Real Estate & Finance 262 middenhuur appartementen gekocht in Amsterdam-Zuidoost. De acquisitie vloeit voort uit eerder gemaakte afspraken met de gemeente over investeringen in het project 1012 in het centrum van Amsterdam. De energiezuinige woningen in het project Nieuw Develstein…

 • in: Uncategorized  | 

  APG benoemt Marjolein de Jongh tot Managing Director Strategy

  APG publiceert op haar website: “Marjolein de Jongh (46) is per 20 januari 2020 benoemd tot Managing Director Strategy & Change bij APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. In deze rol is zij verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de visie, strategie en lange termijn doelen van de onderneming. Daarnaast gaat zij de…

 • in: Uncategorized  | 

  Pensioenfonds Ford Nederland draagt pensioenaanspraken over aan Aegon

  FORD Nederland publiceert op haar website: “Door de overdracht worden uw opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten overgedragen van pensioenfonds Ford Nederland naar Aegon. Uw aanspraken wijzigen hierdoor bij aanvang niet. U heeft met ingang van 1 januari 2020 dus geen recht meer jegens het pensioenfonds, maar jegens de verzekeraar Aegon. In het verlengde hiervan krijgt u…

 • in: Uncategorized  | 

  Wijzigingen in bestuur KPS

  KPS publiceert op haar website: “In de Nieuwjaarsbijeenkomst van 14 januari jl. heeft Hedwig Peters de voorzittersbel van de Kring van Pensioenspecialisten overgedragen aan Alfred Kool. Hedwig heeft in de afgelopen acht jaar diverse rollen binnen het bestuur met veel toewijding en enthousiasme vervuld: twee jaar algemeen bestuurslid, vier jaar penningmeester en twee jaar als…

 • Syntrus Achmea gaat pensioenbeheer voor BPF’en afbouwen

  Syntrus Achmea schrijft op haar website dat het haar dienstverlening gaat richten op ondernemings- en beroepspensioenfondsen. In lijn hiermee wordt het pensioenbeheer voor bedrijfstakpensioenfondsen (bpf’en) de komende jaren afgebouwd. Syntrus Achmea Pensioenbeheer zorgt volgens het bericht in afstemming met de bpf-klanten voor een goede overdracht van werkzaamheden, om zo de continuïteit voor de deelnemers te…

  Continue Reading ...
 • Transfers: NN IP, Hoogovens, Campina, Croda

  Exelerating controleert iedere dag meer dan 1000 webpagina’s van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders op relevante wijzigingen. Binnen onze nieuwe wekelijkse “Transfers” rubriek tonen wij de belangrijkste persoonswisselingen van de afgelopen week. NN Investment Partners publiceerde afgelopen week op haar website dat zij Maureen Schlejen heeft benoemt als Hoofd Institutionele Relaties voor de Nederlandse markt per…

  Continue Reading ...
 • Molenaarspensioenfonds brengt pensioenadministratie per 1 januari 2017 onder bij AGH

  BPFv Molenaarspensioenfonds wisselt van pensioenadministrateur, zo blijkt uit de onlangs verschenen najaars pensioenflits van het fonds. Het fonds laat weten per 1 januari 2017 over te gaan van haar huidige administrateur Syntrus Achmea naar Administratie Group Holland (AGH). Reden voor de overgang wordt niet duidelijk uit de nieuwsflits. Het fonds zal in de nieuwsbrief van…

  Continue Reading ...
 • DNB: beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gedaald naar 98,1%

  De DNB heeft op haar website gepubliceerd dat de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen in het derde kwartaal van 2016 met 1,5 procentpunt verder is gedaald naar 98,1%. Daarmee lag deze dekkingsgraad eind september onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. De dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie is over het afgelopen kwartaal licht gestegen met 0,2 procentpunt naar…

  Continue Reading ...
 • Robin Buijs

  NIBC brengt DC kapitaal onder bij NN

  Het DC kapitaal van Mijn Pensioen NIBC wordt overgebracht naar Essentie Pensioen bij NN, zo schrijft OPF NIBC op haar website. De overdracht was al langer gepland: “De pensioenregeling van NIBC is per 1 januari 2015 veranderd. Een van de wijzigingen is dat je DC kapitaal ondergebracht gaat worden bij de Premie Pensioen Instelling van…

  Continue Reading ...
 • OPF Trespa besteedt pensioenadministratie uit aan Aon Hewitt

  Aon Hewitt en Stichting Pensioenfonds Trespa hebben een uitbestedingsovereenkomst gesloten over de pensioenadminstratie van het fonds, zo blijkt uit het nieuwsbericht op de website van Aon Hewitt. Aon neemt zowel het beheer van de deelnemersadministratie, de uitkeringenadministratie als de jaarverslaglegging over van het fonds. Trespa heeft voor Aon Hewitt gekozen, vanwege haar kwaliteit en goede…

  Continue Reading ...
 • Pensioenfonds ING besteedt vermogensbeheer matchingportefeuille uit aan BlackRock en AXA

  Zo stelt het pensioenfonds op haar website. ING: “Na een uitvoerige selectieprocedure heeft Pensioenfonds ING overeenkomsten gesloten met BlackRock en AXA voor de uitbesteding van een deel van zijn vermogensbeheer. De uitbesteding zorgt voor een verdere verbetering en uitbreiding van kennis, expertise en continuïteit.” Het gaat hierbij om de matching portefeuille met een belegd vermogen…

  Continue Reading ...